Integrarea datelor de teledetecţie, din modelare şi in-situ pentru evaluarea parametrilor stratului de zăpadă şi a hazardelor asociate în perspectiva schimbărilor climatice (SnowBall)

Project Summary

Rezoluția temporală și spațială scăzută a datelor disponibile din observații in-situ împiedică o monitorizare mai precisă, inclusiv din punct de vedere al timpului, a stratului sezonier de zăpadă și a impactului aferent, precum și realizarea unor aplicații de adaptare. Monitorizarea zăpezii este esențială pentru prognoza inundațiilor cauzate de topirea rapidă a zăpezii, pentru realizarea de prognoze asupra riscului de producere a avalanșelor și pentru managementul resurselor de apa, inclusiv a producției hidroenergetice, în agricultură și în domeniile apei subterane și apei potabile. Proiectul va furniza un sistem prototip de monitorizare a zăpezii, care va combina datele zilnice furnizate de sateliții Sentinel-1 și Sentinel-3, cu observații in-situ de la stațiile meteorologice și cu cele mai moderne modelări climatice ale stratului de zăpadă. Din monitorizarea stratului de zăpadă vor rezulta trei aplicații importante: modelarea hidrologică, avertizarea producerii viituriilor rapide prin topirea zăpezii și avertizarea producerii avalanșelor. De asemenea, proiectul va evalua impactul variației (reducere/creștere) stratului de zăpadă, în condițiile climatice actuale și în cele viitoare, asupra statisticilor viiturilor rapide produse cu contribuția topirii zăpezii, statisticile avalanșelor și, respectiv, ale apelor subterane.

Programul Cadru: Granturi SEE (Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European)

Număr Contract: EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0285 sau 19SEE/30.06.2014

Autoritatea Contractantă: Ministerul Educației și Cercetării Științifice (România)

Perioada: 2014 - 2017

Cod DORIS: RO14-0011

© 2014 - 2017 SnowBall Consortium