Coordonator: Administraţia Naţională de Meteorologie din România (Meteo România)

Administraţia Naţională de Meteorologie din România (Meteo România) este o entitate cu personalitate juridică, de interes public naţional, al cărei principal scop este asigurarea protecţiei meteorologice a vieţii şi bunurilor. Meteo România îşi administrează resursele financiare proprii, care sunt reinvestite în activităţi C&D.


Partenerul 1: Norsk Regnesentral (NR)

Centrul Norvegian de Calcul (NR), Departamentul de Observare a Pământului participă la proiecte internaționale având componentă de teledetecție. NR este specializat în metode de procesare automată și semi-automată a datelor de teledetecție, inclusiv a imaginilor satelitare și a datelor din Scanări Aeriene Laser (ALS). NR a dezvoltat lanțuri de procesare automată pentru seriile temporale de date satelitare cum sunt: MODIS, Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS), AATSR, Landsat etc.


Partenerul 2: Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) este singura universitatea din România dedicată în întregime invătămintului în inginerie civilă, inginerie de mediu și inginerie geomatică. UTCB va fi reprezentată în cadrul proiectului de către Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane.


Partnerul 3: Institutul Naţional de Hidrologie si Gospodărire a Apelor (INHGA)

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în subordinea Administraţiei Naţionale Apele Române, este autoritatea naţională în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor. INHGA a fost înfiinţat sub denumirea actuală în decembrie 2002, dar a activat de mai bine de 50 de ani sub diferite denumiri. INHGA dezvoltă activităţi de cercetare şi furnizează servicii operaţionale de interes naţional şi internaţional pentru protecţia şi bunăstarea socio-economică a populaţiei.


Partenerul 4: Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este una dintre cele mai importante centre universitare din România, ocupând o poziție de frunte în toate sistemele naționale de clasificare, situată în prezent pe locul 5. Activitatea de cercetare în cadrul UVT este formată din: cercetare științifică fundamentală, cercetare științifică aplicată în domeniile prioritare; dezvoltare tehnologică și transferul tehnologic. Departamentul de Geografie este plasat pe poziția a doua în ultima clasificare națională.


© 2014 - 2017 SnowBall Consortium