Activitatea 6.1. Actualizarea hărții acoperirii/utilizării terenului pentru zona de studiu, utilizând imagini satelitare de rezoluție fină

A fost elaborată metodologia care a condus la obținerea hărții actualizate a acoperirii/utilizării terenului (LC/LU) în zona de studiu din Romania. Metodologia consta in:

  • fuziunea datelor satelitare în vederea realizării clasificărilor;
  • clasificările utilizând trei surse de informații tematice: versiunea 2012 a bazei de date Corine Land Cover, sistemul de identificare LPIS (Land Parcel Identification System) și clasificarea supervizată și nesupervizată a imaginilor satelitare Landsat 8 achiziționate.

Harta actualizata a acoperirii/utilizării terenului in zona de studiu – clasificare nesupervizata Landsat 8 OLI

Accesarea și compararea unor informaţii recente referitoare la acoperirea/utilizarea terenului conduc la actualizarea și îmbunătățirea calității unor baze de date existente. În cadrul unui sistem GIS și prin integrarea cu ortofotoplanuri și/sau imagini satelitare, se poate realiza o mai bună gestionare și monitorizare a suprafeţelor agricole şi neagricole dintr-un teritoriu.

Activitatea 6.2. Proiectarea algoritmilor și metodologiei de asimilare a datelor parametrilor stratului de zăpadă în modele operative de prognoză hidrologică

A fost realizată metodologia de asimilare a parametrilor stratului de zăpadă în modelul hidrologic NWSRFS şi în sistemul de estimare a riscului de producere a viiturilor rapide din România – ROFFG. Valorile optime de echivalent în apă rezultate în urma aplicării procedurii de fuziune de date vor fi utilizate pentru asimilarea în mod specific în cadrul acestui model, pentru ajustarea parametrilor de stare.

Un aspect important care a fost luat în considerare este legat de faptul că în momentul în care se modifică valoarea echivalentului în apă al stratului de zăpadă simulat de modelul SNOW-17, în mod automat se modifică corespunzător în cadrul sistemului NWSRFS şi procentul de acoperire cu strat de zăpadă la nivelul bazinului hidrografic.

Activitatea 6.3. Implementarea metodologiei de asimilare a datelor parametrilor stratului de zăpadă în modele operative de prognoză hidrologică

Au fost inventariate şi selectate sistemele, modulele şi utilitarele software necesare pentru implementarea metodologiei de asimilare a datelor parametrilor stratului de zăpadă în modelele operative de prognoză hidrologică.

Cu ajutorul aplicaţiilor software selectate a început realizarea de scripturi şi programe de gestiune a operaţiilor de export-import automat pentru fluxul de date, respectiv operaţiile specifice de procesare pentru asimilarea parametrilor de zăpadă în modelele operative de prognoză hidrologică NWSRFS şi ROFFG. In cadrul procesului de asimilare de date pentru aceste modele hidrologice operative se va realiza asimilarea directă a valorilor de echivalent de apă în stratul de zăpadă.

© 2014 - 2017 SnowBall Consortium