Activitatea 2.1. Proiectarea şi implementarea unor noi instrumente şi echipamente de măsurare a parametrilor stratului de zăpadă

  • A fost realizată versiunea 2 a prototipului pentru măsurarea temperaturii în stratul de zăpadă;
  • Stațiile mobile realizate în jurul acestui data logger au fost supuse testării în condiții reale;
  • Instalarea echipamentelor mobile de achiziţie a datelor în două site-uri reprezentative: platformele staţiilor meteo Joseni şi Târgu Secuiesc.

Cal/val site Tg. Secuiesc – statia T1



Activitatea 2.2. Observarea și măsurarea parametrilor stratului de zăpadă

Au fost efectuate măsurători atât de către ANM cât și de către NR, cu spectrometrul DSR (StellarNet) și respectiv cu spectrometrul FieldSpec Pro FR (ASD Inc.). În iarna 2016-2017, măsuratorile spectrale al stratului de zăpadă vor continua în aceleași locații din zona test, iar datele obținute vor fi folosite în calibrarea/ validarea algoritmilor de calcul ai proprietăţilor stratului de zăpadă din date satelitare în domeniul optic.

Spectrul Solar (vertical) masurat cu FieldSpec Pro – Sinaia, Martie 2015



Activitatea 2.3. Crearea și configurarea bazei de date spațiale integrate în mediu GIS

Următoarele activități au fost derulate în etapa de proiectare și creare a bazei de date geospațiale:

  • Analiza datelor spațiale și a bazelor de date existente (tip dată, structură, formate, etc.);
  • Înțelegerea fluxurilor de date și informații necesare în cadrul proiectului;
  • Analiza datelor spațiale necesare a fi reprezentate în geoportal;
  • Analiza datelor de tip atribut;
  • Analiza procedurilor de spațializare a datelor lipsă;
  • Analiza procedurilor de corectare/validare a datelor;
  • Identificarea elementelor necesare pentru a răspunde cerințelor Directivei Europene INSPIRE.

Următoarele surse și metode au fost folosite la construcția bazei de date: baze de date create de instituții ale statului, baze de date disponibile gratuit pe Internet, date produse în cadrul unor proiecte naționale cu acces liber şi date produse de membrii consorțiului SnowBall prin vectorizarea hărților topografice, ortofotoplanurilor, imaginilor satelitare sau prin măsurători GPS.



Activitatea 2.4. Elaborarea de produse folosind baza de date spațiale

S-au realizat seturi de date gridate zilnice, la o rezoluție spațială de 1000 x 1000, pentru perioada 1 octombrie 2005 - 30 aprilie 2015, pentru următorii parametri: temperatura aerului (minimă, medie și maximă), precipitațiile atmosferice, grosimea stratului de zăpadă (SD) şi echivalentul în apă al stratului de zăpadă (SWE).

© 2014 - 2017 SnowBall Consortium