Proiectul SnowBall va furniza un sistem prototip de monitorizare a zăpezii, care va combina datele zilnice furnizate de sateliții Sentinel-1 și Sentinel-3, cu observații in-situ de la stațiile meteorologice și cu cele mai moderne modelări climatice ale stratului de zăpadă. Din monitorizarea stratului de zăpadă vor rezulta trei aplicații importante: modelarea hidrologică, avertizarea producerii viituriilor rapide prin topirea zăpezii și avertizarea producerii avalanșelor. De asemenea, proiectul va evalua impactul variației (reducere/creștere) stratului de zăpadă, în condițiile climatice actuale și în cele viitoare, asupra statisticilor viiturilor rapide produse cu contribuția topirii zăpezii, statisticile avalanșelor și, respectiv, ale apelor subterane.

Află mai multe despre proiect

© 2014 - 2017 SnowBall Consortium