Scopul proiectului:

Scopul principal al proiectului este de a dezvolta un nou serviciu care sa ofere autoritatilor nationale, dar si publicului larg, informatii consistente în timp cvasi real, pentru supravegherea caracteristicilor spaţio-temporale stratului de zapada si a hazardelor asociate (inundaţii provocate de topirea bruscă a zăpezii şi avalanşe), în condiţiile climatului prezent şi viitor, pe baza datelor de observare masurate in situ si a celor furnizate de sateliti.

Objective specifice:

  • Îmbunătățirea rezoluției spațiale și temporale a măsurătorilor parametrilor de zăpadă, in-situ;
  • Dezvoltarea de algoritmi și punerea în aplicare a unui sistem prototip de monitorizare a stratului de zăpadă prin combinarea datelor satelitare (Sentinel 1, 2, 3), a datelor in-situ și a ieșirilor din modele hidrologice pentru estimarea parametrilor stratului de zăpadă;
  • Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra resurselor legate de stratul de zăpadă și a hazardelor asociate;
  • Definirea și testarea unei metodologii robuste pentru componenta ciclului hidrogeologic de infiltrarea apei din topirea zăpezii;
  • Dezvoltarea și implementarea unei procedure de asimilare de date ale caracteristicilor stratului de zăpadă pentru îmbunătățirea modelului de prognoză hidrologică;
  • Dezvoltarea metodelor de detectare a avalanșelor și de evaluare a riscurilor asociate;
© 2014 - 2017 SnowBall Consortium